Kontakt : 031 434 225

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Spletna trgovina PlayGame omogoča sklenitev nakupne pogodbe preko spletnih strani (na daljavo, le v slovenskem jeziku), vpogled v seznam izdelkov, njihove cene ter tehnične specifikacije.

Svoje naročilo lahko pošljete prodajalcu, ki bo preveril cene, dobavljivost izdelkov iz zaloge in vam željeno blago poslal po pošti.


CENIK POšTNIH STORITEV V EURIH Z DDV:

Stroški GLS po povzetju/odkupnina/predračun.


Od 0kg do 10kg: 3.90€


Stroški Pošte Slovenije po povzetju/odkupnina/predračun.


Od 0kg do 10kg od 4,50EUR do 7,40€
PLAčILO PO POVZETJU Z GOTOVINO

Pošta Slovenije, GLS, banke in mobilni operaterji uporabnikom za vsako plačilo obračunajo provizijo skladno s svojim cenikom. Ti stroški niso upoštevani v cenah izdelkov in Playgame storitev. Provizija za poštno nakaznico je 0,96 eur.


Paket boste prejeli po pošti, vrednost pošiljke skupaj s stroški pošiljanja poravnate pri poštarju. če vas takrat ne bo doma, vam pustijo obvestilo o prispelem paketu. Na pošti vas bo paket čakal še 15 dni. Na ustreznem okenčku plačate vrednost pošiljke skupaj z stroški poštnine.


PLAčILO S PREDHODNIM NAKAZILOM NA TRANSAKCIJSKI RAčUN


Naročeno blago lahko na katerikoli banki ali Pošti Slovenije plačate z nakazilom na naš transakcijski račun št. 02970-0258708574 pri NLB. Plačilo izvedete na osnovi prejetega elektronskega sporočila ali predračuna potem, ko oddate naročilo. Pri plačilu obvezno navedite točen sklic. Dobavni rok prične teči z dnevom zaznave prejema sredstev na naš račun.

Skupaj z naročenim blagom po plačilu odkupnine prejmete tudi račun, ki velja kot potrdilo o sklenjeni kupčiji in z njim lahko uveljavljate garancijo. Kopija računa se nahaja tudi v naši trgovini.


DOBAVA-DOSTAVA
Vso blago, ki je na zalogi, pošljemo iz naše trgovine v roku 1-14 delovnih dni. če blaga ob strankinem naročilu ni na zalogi, je rok dostave 14-21 delovnih dni, šteto od dneva potrditve vašega naročila. V vsakem primeru bo kupec obveščen po elektronski pošti o roku dobave izdelkov, ki niso na zalogi. Izdelki bodo dostavljeni preko Pošte Slovenije in se zaračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, ki ga najdete zgoraj.


VELJAVNOST PONUDBE IN CENE


Zaradi narave poslovanja preko spleta se ponudba v e-trgovini posodablja in spreminja pogosto in hitro ter brez predhodnega obvestila. Zato velja, da sta ponudba in cena artikla v trenutku potrditve uporabnika spletnega naročila zgolj informativna in nimata vnaprej določene veljavnosti. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve ponudnika. Uporabnik po potrditvi spletnega naročila prejme obvestilo z informativnim predračunom in dobavnim rokom za izbrano blago. V kolikor se zgodi, da se cena spremeni med obdelavo naročila oziroma se cena spremeni, ker izdelka ni na zalogi, se o tem nemudoma obvesti kupca, hkrati pa se mu omogoči takojšnji odstop od nakupa. če so izpolnjeni vsi pogoji nato ponudnik pošlje uporabniku oziroma kupcu potrditev naročila. Vse cene so v Evrih in vključujejo 22 % davek na dodano vrednost DDV. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno. Cene navedene na spletni strani ne vključujejo stroškov poštnine razen če ni to drugače navedeno pri opisu izdelka ali storitve.VELJAVNOST PONUDBE OZ. CENE
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila, razen če ne gre za morebitno napako, o kateri pa je dolžan ponudnik stranko obvestiti. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini WWW.PLAYGME.SI. Slike izdelkov so lahko samo simbolične in ne odražajo v celoti dejanskega stanja.


VARSTVO POTROšNIKA


ODSTOP OD POGODBE (pravica do odstopa od pogodbe)
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.


(izjeme od pravice do odstopa od pogodbe)
Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prejšnjega člena pri teh pogodbah:


1.o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5.o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6.o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7.o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8.o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9.o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10.sklenjenih na javnih dražbah;

11.pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12.o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13.o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:


-je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,

-je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in

-je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z drugim odstavkom 133. člena tega zakona.(štetje roka za odstop od pogodbe)
(1) Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz 134. člena tega zakona teči z dnem, ko:
1.potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
2.potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
3.potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
4.potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za digitalno vsebino, ki se dobavi na materialnem nosilcu podatkov.
(3) Pri pogodbi o opravljanju storitve ali dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.
(4) Pri pogodbi o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, ter daljinskega ogrevanja začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje zahteve iz 72., 73. in 74. člena tega zakona, kadar je to primerno, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.
(1) Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.
(2) Prejšnji odstavek se brez poseganja v prvi odstavek 74. člena tega zakona uporablja tudi za blago z digitalnimi elementi.
(3) V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi.
(4) V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.
(5) Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, kot je določen v prvem do četrtem odstavku tega člena, vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.


(prepoved omejitve ali izključitve odgovornosti)
(1) S pogodbeno določbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti prodajalca za neskladnost blaga, kot je določena s tem zakonom.
(2) Pogodbena določba, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nična.

III. DOKAZNO BREME(splošne določbe)
(1) Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.
(2) V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, prodajalec nosi dokazno breme glede tega, ali je bila digitalna vsebina ali digitalna storitev skladna v obdobju iz tretjega in četrtega odstavka 78. člena tega zakona, če se neskladnost pokaže v tem obdobju.


V. JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA, STORITVE ALI DIGITALNE VSEBINE SKLADNO Z ZAKONOM O VARSTVU POTROŠNIKOV


13a. člen (jamstvo za skladnost blaga) Zasebni naročnik (potrošnik) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1.
Zasebni naročnik/potrošnik uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če o neskladnosti obvesti podjetje Damjan Šimenc s.p. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Podjetje Damjan Šimenc s.p. je odgovorno za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih po dobavi blaga.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in podjetju Damjan Šimenc s.p. omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilu o neskladnosti je potrebno priložiti kopijo računa in pogodbo o nakupu oziroma drug ustrezen dokument (npr. prevzemno-predajni zapisnik).
Obvestilo o neskladnosti lahko kupec podjetju Damjan Šimenc s.p. sporoči/preda osebno na naslovu podjetja Dule 23, 8351 Straža ali pošlje po pošti.

Podjetje Damjan Šimenc s.p. ne odgovarja za neskladnost, če je kupca ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, kot jih določa veljavna zakonodaja o varstvu potrošnikov, kupec pa je ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel neskladnost.

Kupec lahko od podjetja Damjan Šimenc s.p. zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko je kupec podjetje obvestil o neskladnosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni, brezplačno odpravi neskladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega kupec potrebuje blago.

Rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar ne dlje kot za 15 dni.

Podjetje Damjan Šimenc s.p. bo kupca obvestil o številu dni za podaljšanje roka in razlogih za podaljšanje pred potekom 30-dnevnega roka.
Kupec, ki je pravilno obvestil podjetje Damjan Šimenc s.p. o neskladnosti, je upravičen, da po sledečem vrstnem redu:

1.) od podjetja Damjan Šimenc s.p. zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
2.) od podjetja Damjan Šimenc s.p. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska. Če obstoj neskladnosti na blagu ni sporen, bo podjetje Damjan Šimenc s.p. čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugodil zahtevi naročnika.


OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Obrazec za odstop od nakupa (vračilo izdelkov) najdete s klikom na spodnjo povezavo:

OBRAZEC ZA VRAČILO

Obrazec natisnete, izpolnite podatke in priložite v paket zraven izdelkov, ki jih vračate.VARNOST PODATKOV POTROšNIKA:
Podjetje, trgovina in storitve z igralnimi komzolami, Damjan Šimenc s.p., uporabnikom zagotavlja varovanje vseh njihovih osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi v spletni trgovini www.playgame.si ter administraciji storitve, te podatke pa bomo uporabljali ali razkrili le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbirala oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.


ARHIV:
Pogodba (račun) bo shranjen na sedežu prodajalca v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentov. Skupaj z naročenim blagom po plačilu odkupnine prejmete tudi račun, ki velja kot potrdilo o sklenjeni kupčiji in z njim lahko uveljavljate garancijo. Kopija računa se nahaja tudi v naši trgovini.


GARANCIJA:
Kupec na lastne stroške pošlje izdelek z napako v garancijskem roku na naslov prodajalca. Izdelki morajo biti v originalni embalaži in ustrezno zapakirani. Prodajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe nastale pri dostavi izdelka na njegov naslov. Priložena morata biti kopija računa in pisna obrazložitev napake. Ob ugotovitvi, da je reklamacija upravičena, bo izdelek zamenjan ali popravljen ter na strošek prodajalca poslan kupcu. če je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, bo izdelek poslan nazaj kupcu v njegovem strošku.
Pošiljke pošljite na naslov:


Trgovina in storitve z igralnimi konzolami
Damjan Šimenc s.p.
Dule 23
8351 Straža


škoda
Prodajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.


POGOJI ZA UVELJAVITEV GARANCIJE:
1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno izpolnjen garancijski list ali račun!
2. Naša dobaviteljska podjetja ne bdoo povrnile škode ali pokrival stroškov, ki bi nastali zaradi prilagoditve aparata državnim tehničnim ali varnostnim predpisom v državi, kjer je bil proizvod prodan, če ni dal pisne izjave, da se prilagoditev lahko opravi. Soglasje velja samo za državo v kateri je bil aparat prvič prodan.
3. Garancija ne velja, če sta tip ali serijska številka aparata izbrisana, zamenjana ali nečitljiva.
4. Garancija ne zajema naslednjih posegov:
a) Vzdrževanje, popravilo, ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe.
b) Katerakoli prilagoditev ali spremebo, ki bi izboljšala namen proizvoda, ki ni opisan v navodilih za uporabo, razen če da proizvajalec pisno privolitev za izvedbo takšne spremembe.
c) Popravilo škode, ki je nastala zaradi:
1) Nepravilne uporabe, ki vključuje vendar ni omenjena na
a) nezmožnosti uporabe izdelka v njegove normalne namene ali v skladu s proizvajalčvimi navodili za pravilno uporabo in vzdrževanje, in
b) priključitev ali uporabo izdelka na način, ki ni v skladu s tehničnimi ali varnostnimi standardi in
c) neprimerne ali nepravilne inštalacije software-a.
2) Popravila, ki jih je opravila nepooblašcena oseba
3) Nesreče, strele, vode, ognja ali kateregakoli vzroka, ki ga proizvajalec ne more nadzorovati.
4) Transporta, razen če je transport opravil pooblašceni servis
5) Napak na sistemu, na katerega je proizvod priključen.


Naslov za vračilo blaga prodajalcu je:
Trgovina in storitve z igralnimi konzolami, Damjan Šimenc s.p., Dule 23, 8351 Straža

če boste imeli še kakšna dodatna vprašanja, pa nas lahko kontaktirate na naše telefonske številke, ter e-mail naslov: 031-434-225 - Damjan ali 031-522-394 - Tadej, info@playgame.si


MNENJA IN PRITOŽBE UPORABNIKOV:
Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pripombe, zagovore, izjave in ugovore naslavlja na sedež: Trgovina in storitve z igralnimi konzolami, Damjan Šimenc s.p., Dule 23, 8351 Straža ali na naš e-mail naslov: 031-434-225 - Damjan info@playgame.si

Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku najkasneje 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo, ter ga obveščal o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.


KAJ POMENI, ČE IZDELEK NIMA DOLOČENE CENE (cena 0,00 eur):
Če izdelek nima določene cene to pomeni, da izdelka bodisi ni na zalogi, da je nedobavljiv, ali da se čaka, da mu ceno določijo proizvajalci. če naročite izdelek, ki nima cene, Vas bomo poklicali, ter se dogovorili kako s prevzemom, ali pa Vam bomo obrazložili, kdaj bo izdelek na naših prodajalnih policah.


Izvensodno reševanje potrošniških sporov Skladno z zakonskimi normativi Damjan Šimenc s.p.. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Damjan Šimenc s.p. , kot ponudnik omogoča spletno prodajo in na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


PREVERJANJE NAROčILA
Preden bomo paket poslali do vas, Vas bomo poklicali ali obvestili preko elektronske pošte, zato bodite pozorni na to, da pustite svojo kontaktno številko ali elektronski naslov ob naročilu. Hvala!